Tata, Ady Endre utca 52 HRSZ: 3295 Törzsszám: 22
Lakóház Védettségi kategória: Helyi védett I.

Leírás: Szép arányú, bár átépített polgárház. A földszintes épület utcai homlokzata lizénákkal tagolt. A két – minden bizonnyal utólag beépített – ablak két oldalán található egy-egy, s feltehetően a jobb szélen is állhatott egy.
Javaslat: Az épület arányai, utcaképi illeszkedése és a beépítési mód védendő. Bontás: tilos Bővítés: emeletráépítés tilos, tetőtérbeépítés lehet, az utcai homlokzaton azonban kiálló tetőfelépítmény (kutyaól) nem építhető. Felújítás: nyílászáró-csere esetében lehetőleg az eredetihez hasonló karakterű ablakok kerüljenek beépítésre, a lizénák által meghatározott rendben. A homlokzaton a jobb szélső lizéna visszaépítendő. Az utólagos homlokzati hőszigetelés nem javasolt. A munka megkezdése előtt m=1:50-es léptékű felmérési dokumentáció és fotódokumentáció készítendő a meglévő állapotról.