Tata, Almási utca 14 HRSZ: 2655 Törzsszám: 2425
Lakóház Védettségi kategória: Műemlék

klasszicista, 19. szd eleje

Leírás:

Zártsorú beépítésben álló, földszintes, U alaprajzú, nyeregtetős épület. Az utcai szárny középtengelyében kosáríves záródású kapu, a kaputól D-re eső homlokzat átalakított. Az É-i, rövidebb udvari szárny előtt, pilléreken nyugvó, mellvédes tornác. Síkmennyezetes belső terek. Épült a 19. század elején.

Forrás: Magyarország műemlékjegyzéke - Komárom-Esztergom megye (KÖH 2006)

Szép arányú, keretes beépítésű polgárház. Ebből a típusból a város kevésbé rangos területein minden bizonnyal számos példány állhatott egykor, ma mindössze néhány maradt hírmondónak. Szimmetrikus homlokzati kialakítással épülhetett, a középen álló kaput két oldalról három-három pallótokos ablak szegélyezte. Ebből mára már csak a jobb oldaliak maradtak meg. Az épület részletei egyszerűek.

(BME)

Javaslat: Az épület beépítési módja, homlokzata és az utcaképi illeszkedése védendő. Bontás: ? Bővítés: emeletráépítés tilos, tetőtérbeépítés lehet. Felújítás: nyílászáró-csere esetében lehetőleg az eredetihez hasonló karakterű ablakok kerüljenek beépítésre. A bal oldalon a jobb oldali minta szerint történhet az ablakcsere. Az utólagos homlokzati hőszigetelés nem javasolt. A munka megkezdése előtt m=1:50-es léptékű felmérési dokumentáció és fotódokumentáció készítendő a meglévő állapotról.