Tata, II. János Pál tér 1 HRSZ: 1 Törzsszám: 2438
Szent Kereszt templom Védettségi kategória: Műemlék

barokk, 1784

Leírás:

Emelkedőn, szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, a szentély felé kontyolt nyeregtetős épület. A szentély két oldalához csatlakozó emeletes sekrestyével és oratórimummal, Ny-i főhomlokzata elé rizalitszerűen kilépő két toronnyal. Főhomlokzatához széles, teraszosan kiképzett lépcsősor vezet, kapuja felett márványtáblán építési felirat, 1784-es dátummal, felette Esterházy-címer. Csehsüveg boltozatú hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán falazott karzat. Falképek: 1972 (Nemcsics Antal). Berendezés: főoltár, 1788 körül (terv: Gött Antal, kivitel: Vathner Mátyás). A mellékoltárokat 1854-ben alakították át mai formájukra, új oltárképekkel (J. Hermann bécsi festő); diadalíven festmény: 1797 (Hubert Maurer); gyóntatószékek és padok: 18. század vége, vörös márvány lavabo és Majkról származó sekrestyeszekrények; oratóriumban tabernákulum (Billegpuszta?). Orgona: 1904 (Rieger-testvérek). Építtette az Esterházy család. A templom alapkövét 1751-ben tették le (építész: Franz Anton Pilgram), több évi szünet után az építkezés csak 1770-es években folytatódott az eredeti tervek átalakításával (építész: Fellner Jakab). 1784-ben szentelték fel. 1854-ben, 1885-ben, 1910-ben tatarozták. A főhomlokzat előtti teret Walder Gyula tervei szerint rendezték. Fellner Jakab szobra, 1940 (Ungvári Lajos).

Forrás: Magyarország műemlékjegyzéke - Komárom-Esztergom megye (KÖH 2006)