Tata, Kálváriadomb HRSZ: 254/37 Törzsszám: 2427
Kálvária-kápolna Védettségi kategória: Műemlék

barokk, 1754

Leírás:

Dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, kívül poligonális, belül félköríves szentélyzáródású kápolna, Ny-i homlokzatán huszártoronnyal, szentélyén támpillérekkel, a szentély felé kontyolt nyeregtetővel. A szentély É-i és D-i oldalán egy-egy gótikus jellegű, a K-in barokk ablaknyílás található. Egyenes záródású vörös mészkő keretelésű bejárati kapu, felette kartus, körülötte gazdag architektonikus díszítés. Csehsüveg boltozatú hajó, félgömb kupolájú szentély. Falképek: 1755 (Johann Peter Bader ?), megújítva, 1908 (Muhits Sándor, Stiaszny Aladár), illetve a 20. században még több alkalommal. Stációképek: 1912. Épült a korábban itt állott, 14. századi, Szentivánhegyi templom alapfalainak felhasználásával 1754-ben (építész: Franz Anton Pilgram?). A 14. századi, háromhajós plébániatemplom alapfalait az 1960-as években tárták fel és konzerválták.

Forrás: Magyarország műemlékjegyzéke - Komárom-Esztergom megye (KÖH 2006)