Tata, Munkás utca 6 HRSZ: 2801 Törzsszám: 359
Lakóház Védettségi kategória: Helyi védett I.

Leírás:

Földszintes utcafronton álló, eredetileg középrizalitos épület (mely a tetőn, a főpárkányon és a lábazaton még megvan). Az épület zártsorúan csatlakozik a jobb oldali (Munkás utca 8.) szomszédépülethez. A középrizalitot a háromosztású utcai traktus kétosztásúvá alakításakor és a drasztikus ablakcserénél a főpárkány és a lábazat között "lefaragták". Az ablakok eredetileg - a szomszéd épülethez hasonlóan - keskenyebbek, magasabbak lehettek

(KZs)

Javaslat:

Az eredetit idéző állapot helyreállításával (középrizalit, magasabb, keskenyebb 1+1+1 vagy 1+2+1 ablak) az utca egyik meghatározó épületévé válhat. Javasoljuk az épület védelem alá helyezését.