A „Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” kiemelt projekt

 

 

Az elmúlt években több alkalommal került testületi és bizottsági ülések napirendjére az Öreg-tó rehabilitációjának kérdése. Önkormányzatunk, az Által-ér Szövetség és az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság hosszas előkészítő munkája eredményeként a projekt végre bekerülhetett a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007-2008. évi akciótervébe, mint kiemelt projekt (a régióban a másik ilyen a Séd-Nádor vízgyűjtője). E nevesített projektek azonban további minősítés és kormányzati döntés révén kerülhetnek végérvényesen kiválasztásra. Szövetségünk legutóbbi (április 3-án tartott) kibővített elnökségi ülésén számos érdekelttel beszéltük át a vízgyűjtő rehabilitációval összefüggő projektelemeket. Az általunk eredetileg összeállított projektlista az ÉDU KÖVIZIG-gel történt egyeztetések nyomán valamelyest módosult, de a legfontosabb projektelemek bennmaradtak.

 

Az eddig elkészült felmérések révén ismert, hogy a tó és vízgyűjtőjének teljes rehabilitációjához legalább 6-7.6 milliárd forintra volna szükség, de a Közép-Dunántúli Régió 2007-2008. évi Akciótervében előrevetített 1,5 milliárd forint is elindíthatja azokat a legnagyobb hatású beruházásokat, amelyek megvalósítása már könnyebben generálja a további intézkedéseket, tehát valóban kimozdíthatja a holtpontról az ügyet.

 

Ezen problémák összessége indokolja a projekt indítását és megvalósítását.

 

A projekt keretében sor kerül:

-         az Által-ér alvízi levezető rendszer rekonstrukciójára a 6+490 – 10+558 szelvények között,

-         a Tatai Öreg-tó zsilipjeinek felújítására, téliesítésére,

-         a Dunaalmási belvízcsatorna cserjeirtására, iszapolására és depónia rendezésére,

-         az Által-ér felső (Öreg-tó feletti) szakaszának jókarba helyezésére 13+100 – 39+700 szelvények között,
 az Oroszlány-Kecskédi vízfolyás 0+000 – 4+570 szelvények között, és a Fényes patak 0+0000 – 10+901 szelvényei között,
 valamint a lehetséges szűrőmezők vizsgálatával együtt

-         Tatai szűrőmező rendszer létesítésére                                                 20 ha

 

-         az Által-ér mellett Bánhida térségében szűrőmező rendszer létesítésére,           11 ha

-         Tatai Öreg-tó, Tófarok rekonstrukciójára,                                                      15 ha

(élőhely rekonstrukció, tanösvény, szigetek kialakítása),

-         vízminőség monitoring rendszer kiépítésére – a Tatai Öreg-tó felett az Egri háznál egy vízminőség ellenőrző pont kialakítása-,

-         Tatai Öreg-tó parti fövenyeinek helyreállítására – tó keleti partján kb. 900 m természetes partszakasz kialakításával-.

 

A fent megnevezett munkák során a cél: a vízgyűjtőn lévő vízfolyások vízszállító képességének visszaállítása, a műtárgyak jókarba helyezése, a tavi műtárgyak felújítása, vízminőségi paraméterek javítása.

 

Az Által-ér, mint a terület fő vízlevezetője, befogadója a társulati, önkormányzati árkoknak, vízelvezető rendszereknek. Amennyiben visszaáll az eredeti vízszállítása, akkor a csapadékvizek levezetésében jelentős javulás áll be. Árvízi elöntések megszűnnek, a belterületeken esztétikus, rendezett külsejű vízpartok szolgálják a kikapcsolódást a lakosságnak. A projekt révén a hazai és nemzetközi turizmus az egyik legpatinásabb régióbeli célterületét kaphatja vissza, amely révén az idegenforgalmi szolgáltatások és háttéripar jelentős fejlődésre tarthat számot.

 

Környezeti cél: több évtizedes ipari szennyeződések felszámolása, ezáltal a kiemelt vízminőség-védelmi területek mentesülhetnek esetleges haváriáktól. Az Öreg-tó és az Által-ér is felszíni szennyeződésre erősen érzékeny területeken helyezkedik el, így a bennük felhalmozódott szennyeződés eltávolítása ilyen célokat is szolgál (több százezer ember egészséges ivóvíz bázisának védelme).

 

Természetvédelmi cél: Fontos Érzékeny Természeti Terület, NATURA 2000, Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik a terület nagy része, ezért a tervezett élőhely rekonstrukciók, kiemelten szolgálják az országos és nemzetközi érdekeket is.

 

A projekt megvalósulását követően az önkormányzatok részére lehetővé válik belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatuk fejlesztése, mert stabil befogadó áll majd rendelkezésükre. Fejleszthetők lesznek a kül- és belterületek, mivel az árvízi elöntés kockázata lecsökken. A jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges lépések valósulnak meg. Az Öreg-tó a nemzetközi természetvédelmi egyezmények elvárásainak megfelelően továbbra is nemzetközi jelentőségű vízimadár gyülekezőhely maradhat. Az Által-ér völgyében vizes élőhelyek, szűrőmezők jöhetnek létre. A szűrőmező programok csatlakozhatnak egy komplex vízminőség javító beavatkozáshoz, a szennyvíztelepek (oroszlányi, tatabányai) biológiai tisztító fázist kaphatnak. A vízpartok, vizes élőhelyek (tavak, szűrőmezők) környezete fenntartható lesz a beavatkozás után, megteremtve a rendezett alapállapotot, mely az évenkénti rendszeres fenntartással együtt biztosítja az emberek számára a lakható és „élvezhető” rendezett környezetet. Az idegenforgalmi, helyi turizmus számára (horgászat, vízi túra, természetjárás) biztosítja a kapcsolódást a vízi környezethez.

 

Fontos lenne a kiemelt státusz elnyerése, mert a projekt komplexitása megkívánja az együttes indítást. Ha a projekt keretében tervezett projekt elemek külön-külön és időben elhúzódva valósulnának meg, úgy éppen azok a szinergikus hatások maradnának el, amelyek csakis az egyidejű komplex program révén biztosíthatók.

 

Számos érdekcsoport csakis a kiemelt projekttel állítható az ügy mellé. A környezeti és gazdasági hatások is csak így érvényesülhetnek kellően. A tárgyi projekt teremti meg az alapját az Öreg-tó teljes rekonstrukciójának. A projekt támogatói akkor hajlandóak az ügy mögé állni, ha érzik a feladat súlyát és visszaigazolva látják a másfél évtizedes összefogásuk eredményét. Kézzel fogható eredményhez nagy területen történő egyidejű beavatkozás szükséges, különben a várt hatások akár el is maradhatnak. A vízgyűjtő egészére szerveződött összefogás (lásd Által-ér Szövetség) jelentős csorbát szenvedne, ha csak az alsó vagy csak a felső vízgyűjtő profitálna a programból. Az igazi erőt éppen az összefogás jelentheti.

 

Tata, 2007. május 21.

 

 

Horváthy Lóránt                                                      Musicz László           

   alpolgármester                                  természet- és környezetvédelmi referens

 

 

 

A kiemelt projekt keretében tervezett beavatkozások

Projektszakaszok megnevezése

Terv/engedély

Projektszakaszok helyek

Projekt tartalma

Által-ér alvízi levezető rendszer rekonstrukciója

Adott: kiviteli terv, környezetvédelmi engedély

Szükséges: vízjogi létesítési engedély

Által-ér 6+490-10+558

Iszapolás, cserjeirtás, műtárgy felújítás

Tatai Nagy-tó zsilipjének felújítása, téliesítése

Szükséges: felújítási terv

Czifra malom, Pötörke malom, Szentjánosi malom, Vecserei zsilip, Fenékleürítő

Tervkészítése, műtárgyak téliesítése

Dunaalmási belvízcsatorna jókarba helyezése

Adott: üzemelési engedély módosításához szükséges terv

Szükséges: felújítási terv

Dunaalmási belvízcsatorna K-ág 0+000-0+855

NY-ág 0+000-2+586

Cserjeirtás, iszapolás, tuskószedés, depónia rendezés

Által-ér felső (Öreg-tó feletti) szakaszának jókarba helyezése,

Oroszlány-Kecskédi vízfolyás eredeti mederállapotának visszaállítása, a szűrőmező kialakításának vizsgálatával.

Fényes-patak jókarba helyezése

Adott: a szűrőmező lehelyezésének tanulmányterv szintű vizsgálata

Szükséges: geodéziai felmérés, ingatlanrendezés, vízjogi létesítési engedély, előzetes környezeti vizsgálat és talajtani szakvélemény beszerzése

Által-ér 13+100-39+700

Oroszlány-Kecskédi vízfolyás 0+000-4+570

Fényes patak 0+000-10901

Tervkészítés, cserjeirtás, iszapolás, műtárgyfelújítás, depónia rendezés

Tatai szűrőmező rendszer létesítése

Adott: környezeti hatástanulmány, vízjogi eng. dokumentáció

Szükséges: környezetvédelmi eng., vízjogi lét. engedély, kiviteli terv

Tata a derítő-tó egy 20 ha-os területen

Tervkészítés, szűrőmezők és műtárgyak elkészítése

Bánhidai szűrőmező rendszer létesítése

Adott: tervdokumentáció

Szükséges: vízjogi lét. engedély beszerzése

Az Által-ér Bánhidai Erőmű tó feletti szakasza 11 ha-os területen

Tervkészítés, szűrőmezők és műtárgyak elkészítése

Tatai Öreg-tó tófarok rekonstrukció

Adott: vízjogi lét. engedélyes terv

Szükséges: vízjogi létesítési engedély 

Az Öreg-tó déli öbleiben és a tófaroknál ~ 15 ha-on

Élőhely rekonstrukció, vizes élőhely és tanösvény létrehozása

Vízminőségi monitoring rendszer fejlesztése

Szükséges: megvalósulási terv

Az Által-ér Öreg-tó feletti részén az „Egry ház” felett

Automatikus vízminőség rendszer ellenőrző pont kialakítása

Tatai Öreg-tó parti fövenyeinek helyreállítása

Adott: műszaki terv

Szükséges: vízjogi lét. engedély

Az Öreg-tó K-i prtján kb. 900 fm hosszban

A tó partjának és rézsűjének lankásítása