TATA ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ

38/2005.(XII.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

a Csever utca térségére vonatkozóanÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS - VÉLEMÉNYEK


ÁLLAMIGAZGATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

(Településtervező: LÁSZLÓ TIBOR okl. építészmérnök TT-1 / 11-0086)

1. Alátámasztó munkarészek:

1.1. Alátámasztó szöveges munkarész

1.2. A hatályos és a javasolt szabályozási terv

1.3. Térségi övezetek:

2. Jóváhagyandó munkarészek:

2.1. Rendelet-tervezet

2.2. Szabályozási terv

1. A módosítás célja:

A belvároshoz közeli 1348-as helyrajzi számú ingatlan egy részének a közeli hasonlóan nagyméretű telekkel azonos – Vt-HF-6 – besorolása, mellyel a – családi otthonteremtési programmal összhangban - növekvő lakásigények minőségi kielégítése, többlakásos társasház épületben elhelyezett gépjármű-tárolási kötelezettséggel megvalósítható.

2. A módosítás várható hatása:

Az új besorolással a jelentős számú új lakás létesítése mellett - előremutató módon - az épület földszintjén elhelyezett parkolókkal biztosítható, hogy az övezet, illetve telek jelentős része zöldfelület maradhasson.

3. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

- Tata város szerkezeti terve (128/2002.(IX.25.) határozat

- Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2005. (XII.6.) rendelete Tata város építési szabályzatáról

- Csever utca térsége szabályozási tervlap


ELŐZMÉNYEK:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 370/2016. (X.27.) határozata