TATA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

MÓDOSÍTÁSA

a Kakas utcai gazdasági (Gksz-HF-3 HRSZ.: 0149/5) területre és környezetére vonatkozóan


ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS - VÉLEMÉNYEK


ÁLLAMIGAZGATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

(Településtervező: LÁSZLÓ TIBOR okl. építészmérnök TT-1 / 11-0086)

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó (szöveges) munkarész

Állapotfelvételi keresztszelvény

Térségi övezetek

Jóváhagyandó munkarészek

Jóváhagyandó (szöveges) munkarész

Szerkezeti terv módosítáa

Szabályozási terv módosuló 7.2 szelvénye

Szabályozási terv módosuló 7.4 szelvénye


ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS - ELŐZETES VÉLEMÉNYEK

1. A módosítás célja:

A Kakas utcai gazdasági terület hatékonyabb elválasztása a szomszédos lakóterülettől a véderdő helyének felülvizsgálatával, valamint a Kakas utca és a Naszályi út közötti gyűjtőút és a csapadékvíz-elvezetési rendszer megvalósíthatóságának elősegítése.

2. A módosítás várható hatása:

Az terület szabályozásának módosításával kedvezőbb helyzetbe kerül mind a gazdasági terület, mind a lakóterület.

3. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

- Tata város szerkezeti terve (128/2002.(IX.25.) határozat

- Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2005. (XII.6.) rendelete Tata város építési szabályzatáról

4. Tervezési terület


Ortofotó

Szerkezet


ELŐZMÉNYEK:


Képviselő-testületi határozat