Településrendezés

Tata Város hatályos településrendezési eszközei

- Településfejlesztési koncepció (2001)

- Integrált Településfejlesztési Stratégia

- Településszerkezet

- Építési szabályzatok

Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai

Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai