Közterületek elnevezésének és a házszámozás felülvizsgálata

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, utcanév-és házszámtáblák elhelyezéséről, valamint a házszámozás rendjéről szóló 8/2010.(IV.1) önkormányzati rendeletében - figyelembe véve a lakossági jelzéseket is – arról döntött, hogy Tata város belterületén a közterületek elnevezését és a kialakult házszámozás rendet felül kell vizsgálni, amelynek eredményét nyilvántartásban kell rögzíteni.

A jogszabályi változások miatt a 8/2010.(IV.1) önkormányzati rendelet helyébe lépett Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól a közterületek elnevezéséről, utcanév- és házszámtáblák elhelyezéséről, valamint a házszámozás rendjéről

A felülvizsgálat lezajlott, mely feltárta a problémás területeket és az ebből készült nyilvántartás (lásd lentebb: "összes vizsgált közterület") jól mutatja a jellemző probléma típusokat:

A közterületek elnevezésével kapcsolatban az alábbi problémákat találtuk:

 • Azonos néven több közterület (pl Környei utca)
 • Névtelen közök, kis zsákutcák (pl. Dadi utcaról, Fazekas utcáról)
 • Elágazó utcák (pl. Arany János utca, Hullám utca, Újvilág utca, Váralja utca)
 • 'L' alakú utcák (pl Dob utca, Toldi Miklós utca, de pl. a Dózsa György utca is 'L' alakú, a Kocsi út egy része a Dózsa György utcára van számozva)
 • Az utca egyik oldala más nevű, mint a másik (Hajdú utca, Fürdő utca a Malom köz és a Katona utca között)
 • Egy közterület telek két közterület név (pl. Táncsics Mihály utca, Május 1. út vagy Dobroszláv Lajos utca, Művész köz)
 • Rendezetlen közterület telekhatárok (pl. Rákóczi utca elnyúlik a Hajdú utcától a Kocsi útig keresztül a Hősök terén és a Kossuth téren.
 • Nem megfelelő közterület kategória (utca, tér) (pl Tanoda tér jó része inkább utca, a Kastély tér Hajdú utca és a Platán közötti része is inkább utca)
 • Kialakítatlan közterület (pl. Bláthy Ottó utca)
 • A házszámozásoknál az alábbi jellemző problémákat tapasztaltuk:

 • Nem folyamatos számozás, ez adódhat abból, hogy új utca nyílt (pl. Nagykert utcát keresztülvágta a Május 1. út és így megszűnt 2-2 lakótelek, vagy pl. a Keszthelyi utca a Hajdú utcából „vett ki” egy telket.)
 • „Ugráló” számozás (pl. Hajdú utca, Fazekas utca; ennek kialakulására nincs ésszerű magyarázat.
 • Nem arra a közterületre van számozva, amelyre nyílik a telek. (pl. az (új) Görgey A. utcára „nyíló” régi tömbök címe Május 1. út 23-31.)
 • Létezik olyan házszámozás, ahol szerepel a szám és annak alátörése is (pl. 4; 4/A; 4/B)
 • Nem következetes lépcsőház/emelet/ajtó számozás.

 • Vizsgált (problémásnak talált) közterületek