Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása

Tata, Remeteségpuszta
Old Lake Golf Klub

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

2009.augusztus 27-ig

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint


illetékesség államigazgatási szerv előzetes
vélemény
vélemény
1. településrendezés
illetékes állami (területi) főépítész
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Állami Főépítész
XV-219-28/2008 XV-213-13/2009
1.1 településrendezés
megyei főépítész
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész XV-219-27/2008 XV-213-15/2009
2. környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség XV-219-23/2008 XV-213-7/2009
2.1 természetvédelem, vízügy
helyi környezet- és természetvédelem
Tata PH Városüzemeltetés
környezetvédelmi referens
XV-219-26/2008
2.2 természetvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság XV-219-14/2008 nem kíván részt venni
3. közegészségügy
illetékes ÁNTSZ intézet
ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete nem érkezet válasz
4. tűzvédelem, polgárvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság XV-219-03/2008
Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság XV-219-9/2008 XV-213-4/2009
5. közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve
Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága minden más településrendezési eszköz

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala
XV-219-11/2008 nem kíván részt venni
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Középdunántúli Regionális Igazgatósága
XV-219-18/2008 XV-213-6/2009
6. légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság XV-219-05/2008 nem kíván részt venni
7. műemlékvédelem, régészet
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-dunántúli Iroda
XV-219-20/2008
8. természet- és tájvédelem
illetékes nemzeti park igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság XV-219-24/2008
9. földvédelem
illetékes megyei (fővárosi) földhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal XV-219-27/2008
10. erdőrendezés, erdővédelem
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
XV-219-12/2008 XV-213-11/2009
11. mezőgazdasági területek rendezése
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
12. talajvédelem
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
XV-219-21/2008 XV-213-9/2009
13. honvédelem
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Honvédelmi Minisztérium
Hadműveleti és Kiképzési Főosztály
XV-219-10/2008 nem kíván részt venni
14. határvédelem
Országos Rendőr-főkapitányság*
Országos Rendőr-főkapitányság nem érintett
15. bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
XV-219-25/2008 nem kíván részt venni
16. hírközlés
Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Sopron
XV-219-19/2008 XV-213-10/2009
17. nukleáris biztonság
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága*
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság nem érintett
Környező települések**:
T1. Baj nem érkezett válasz
T2. Kocs XV-219-8/2008 nem kíván részt venni
T3. Környe XV-219-6/2008 XV-213-5/2009
T4. Naszály XV-219-13/2008 nem kíván részt venni
T5. Szomód XV-219-22/2008 nem kíván részt venni
T6. Vértesszőlős XV-219-13/2008 XV-213-12/2009
Utak*, vasutak*:
U1.helyi útkezelő Tata PH Városüzemeltetés
útügyi referens
U2.állami útkezelő
Magyar Közút illetékes regionális igazgatósága
Magyar Közút
KEM Területi Igazgatósága
XV-219-17/2008 nem kíván részt venni
U3.autópálya Állami Autópálya Kezelő zrt. XV-213-16/2009
V vasút Magyar Államvasutak Területi Igazgatósága nem érintett
Közmű szolgáltatók*:
K1. víz-csatorna
helyi szolgáltató
Édv Zrt. XV-219-16/2008 XV-213-8/2009
K2. elektromos energia
helyi szolgáltató
Eon Zrt.
K3. gázszolgáltatás
helyi gázszolgáltató
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. XV-219-07/2008 nem kíván részt venni
K4. hírközlés
helyi szolgáltató
T-Com

* Csak abban az esetben, ha érintett.

** Szerkezeti terv módosítása esetén.