Településrendezés

Tata Város hatályos településrendezési eszközei

- Településfejlesztési koncepció (2001)

- Integrált Településfejlesztési Stratégia

- Településszerkezet

- Építési szabályzatok

Településképi véleményezés, Településképi bejelentés, Településképi konzultáció

Kistérségi települések hatályos településrendezési eszközei

Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai

Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai

Tervtanács

Tanulmányok, vizsgálatok

- Tata, Öreg-tó környékének tájhasználati, zöldfelületi vizsgálata, értékelése és a környezet terhelhetősége figyelemmel a tervezett fejlesztésekre

Tata-Agostyán területén tervezett lakópark építési ügyében keletkezett dokumentációk