Tata Szerkezeti tervéről szóló 128/2002.(IX.25.) ÖH módosítása
Tata, Old Lake Golf Klub területére

Határozati javaslat

Tata Város Képviselő Testületének
.../2009. (...) sz. határozata
a településszerkezetről szóló 128/2002.(IX.25.) ÖH módosításáról

1. Tata Város Képviselő Testülete a hatályban lévő településszerkezeti tervét módosítja az Old Lake Golf Klub területére vonatkozóan az alábbiak szerint: az egységesen K-id kü-lönleges idegenforgalmi terület besorolást megosztja beépítésre szánt K-id különleges idegenforgalmi területre és beépítésre nem szánt Kk-g különleges golfpálya területre.

2. A 0442 hrsz. a) albetétje erdő volt, ezt a K-id Különleges idegenforgalmi terület-felhasználáshoz csatoljuk.

3. A valós állapotnak megfelelően korrigálni kell a Fekete út (KÖu) és az erdő (EE) terület-felhasználás határát.

4. A határozat mellékletét képezi a "Település szerkezet módosításának leírása - Old Lake Golf Klub" valamint a "Településszerkezeti terv módosítása - Old Lake Golf Klub" feliratú tervlap.

Határidő : 2009. november 1.

Felelős: Michl József polgármester

A településszerkezet módosításának leírása
Old Lake Golf Klub

Tervi előzmények:

Tata város településszerkezeti tervét 2002-ben készíttette el és fogadta el az Önkormányzat. A szerkezet kisebb részmódosításokon esett át, de a Remeteség területére változatlan maradt.

A szabályozási terv erre a területre nem terjed ki, ezért a szabályozási terv elkészítését támogatta a képviselő testület: 191/2008.(VI.25.).

Az előzetes véleményezés során a Regionális Állami Főépítész felhívta a figyelmet egy jogszabály változásra.

Míg korábban a különleges területek mind beépítésre szánt területek voltak, az OTÉK módosítása után különleges beépítésre nem szánt területek is meghatározhatók, például a golf pálya is ilyen.

A szerkezet módosítása:

Az Old Lake Golf Klub területén az erdők változatlanul maradnak, a változtatás a K-id különleges idegenforgalmi területre korlátozódik.

A jelenlegi és tervezett fejlesztési területek megmaradtak beépítésre szánt K-id különleges idegenforgalmi területben, míg a sportpályák területe beépítésre nem szánt Kk-g különleges golfpálya besorolást kap.

Ez egyaránt szolgálja a jogszabályi megfeleltetést és a funkciók tisztázását.

A 0442 hrsz. a) albetétje erdő volt, ezért a szerkezeti terv is erdőként jelölte.

Az Erdészeti Igazgatósággal pontosítva ez a telekrész már nem erdő, ezért az idegenforgalmi területfelhasználás része lett.

A jelenlegi térképek nem jól tükrözik a Fekete út és az autópálya csomópont találkozását. A valós állapotnak megfelelően rendezni kell az út és az erdő közti határvonalat, ami nem jár az erdőterület csökkenésével.