Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása

Tata, Golf klub

Rendelet-tervezet

Tata Város Képviselő-testületének
... számú rendelet-tervezete,
Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) számú rendeletének módosításáról

1.§

(1) Tata város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 06.) ÖR (továbbiakban TÉSZ) 2. § (2) bekezdés b) bb) pontja kiegészül az alábbi francia bekezdéssel:

(2) A TÉSZ 11. § (Területfelhasználás) (1) bekezdés a) pontja (Közlekedési övezetek) kiegészül az alábbi sorral:

(3) A TÉSZ 11. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi g) ponttal:

(4) A TÉSZ 24. § (Különleges területek) kiegészül az alábbi bekezdésekkel:

2.§

(1) A TÉSZ a 41. §-t követően kiegészül az alábbi paragrafussal:

Különleges beépítésre nem szánt terület
41/A §

Záró rendelkezések
3. §

(1) Jelen rendelet ... lép hatályba.


Michl József
polgármester

dr Horváth Tivadar
jegyző