Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása

Tata, Által-ér völgyi kerékpárút

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint


illetékességállamigazgatási szervvélemény
1. településrendezés
illetékes állami (területi) főépítész
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Állami Főépítész
XV-218-23/2009
1.1 településrendezés
megyei főépítész
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész XV-218-17/2009
2. környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség XV-218-28/2009
2.1 természetvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság XV-218-20/2009
3. közegészségügy
illetékes ÁNTSZ intézet
ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete XV-218-12/2009
4. tűzvédelem, polgárvédelem
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság főváros, fővárosi kerület esetében
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyéb település esetében

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság XV-218-14/2009
Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság XV-218-18/2009
5. közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve
Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága minden más településrendezési eszköz

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala
XV-218-2/2009
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Középdunántúli Regionális Igazgatósága
XV-218-24/2009
6. légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság XV-218-13/2009
7. műemlékvédelem, régészet
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-dunántúli Iroda
XV-218-30/2009
8. természet- és tájvédelem
illetékes nemzeti park igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság XV-218-25/2009
9. földvédelem
illetékes megyei (fővárosi) földhivatal

Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal XV-218-27/2009
10. erdőrendezés, erdővédelem
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
XV-218-26/2009
XV-218-31/2009
XV-218-32/2009
11. mezőgazdasági területek rendezése
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
XV-218-29/2009
12. talajvédelem
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
XV-218-19/2009
13. honvédelem
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Honvédelmi Minisztérium
Hadműveleti és Kiképzési Főosztály
XV-218-16/2009
14. határvédelem
Országos Rendőr-főkapitányság*
Országos Rendőr-főkapitányság nem érintett
15. bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
XV-218-15/2009
16. hírközlés
Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Sopron
XV-218-21/2009
17. nukleáris biztonság
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága*
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság nem érintett

* Csak abban az esetben, ha érintett.