Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása

Tata, Által-ér völgyi kerékpárút

Rendelet-tervezet

Tata Város Képviselő-testületének
... számú rendelet-tervezete,
Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) számú rendeletének módosításáról

1.§

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Tata Város építési szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6.) sz. rendelet (továbbiakban: TÉSZ) preambulumának helyébe a következő szövegrész lép:

2.§

A TÉSZ 2.§ (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt szabályozási tervek listája kiegészül az alábbi szabályozási tervmódosítással.

3.§

A TÉSZ 28.§-a az alábbi (3)-as bekezdéssel kiegészül:

4.§

Az TÉSZ 48.§ (10) bekezdése az alábbi c) ponttal kiegészül

Záró rendelkezések
5. §

(1) Jelen rendelet …………………….. lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti a TÉSZ


Michl József
polgármester

dr Horváth Tivadar
jegyző