Tata-Agostyán területén tervezett lakópark építési ügyében1. Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa által kiadott állásfoglalások

Dátum Dokumentum leírása Dokumentum (pdf)
1.1 2010.09.01
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa, dr. Fülöp Sándor JNO-37-23/2010. számú állásfoglalása, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lőterén folytatott lőgyakorlatok zajhatásai tárgyában. JNO-37-23/2010.
1.2 2011.05.13
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának JNO-262-5/2011. számú levele, melyben utóvizsgálatot indított a JNO-37-23/2010. számú állásfoglalásban kezdeményezettek megvalósulásának ellenőrzésére. JNO-262-5/2011.
1.3 2011.05.30
XI/453-1/2011. számú válaszlevél a JNO-262-5/2011. számú megkeresésre XI/453-1/2011.2. Építési engedélyezési eljárás

Dátum Dokumentum leírása Dokumentum (pdf)
2.1 2011.05.hó
Építési engedély kérelmek benyújtása
2.2 2011.06.11
2011.06.11. Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség HDMCSF/1943/2011. számú elutasító szakhatósági állásfoglalása HDMCSF/1943/2011.
2.3 2011.07.29.
Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség HDMCSF/2189-1/2011. számú levele, melynek mellékleteként csatolt HDMCSF/2189-1/2011.
2.4 2011.08.23.
KEM. Kormányhivatal 04/771-2/2011. számú építéshatósági állásfoglalása a szomódi lőtér védőterületére vonatkozóan. 04/771-2/2011.
2.5 2011.09.12.
XI/453-5/2011. számú, szakhatósági egyeztetést kezdeményezése a HM Hatósági Hivatal felé XI/453-5/2011.
2.6 2011.09.26.
HM Hatósági Hivatal HSZO/323-1/2011. számú, szakhatósági egyeztetés kezdeményezésének elutasítása HSZO/323-1/2011.
2.7 2011.10.17.
XI/453-9/2011. számú, ismételt szakhatósági egyeztetést kezdeményezése a HM Hatósági Hivatal felé XI/453-9/2011.
2.8 2011.11.08
HM Hatósági Hivatal HSZO/1027-1/2011. számú, szakhatósági egyeztetés kezdeményezésének ismételt elutasítása HSZO/1027-1/2011.
2.9 2011.11.15.
XI/453-12/2011. számú levél, az elutasító szakhatósági állásfoglalás ügyében felügyeleti eljárás kezdeményezése Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter felé XI/453-12/2011.
2.10 2012.01.11.
HM Védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár 94-3/2012. számú válaszlevele a felügyeleti eljárás kezdeményezésére, mely szerint az elutasító szakhatósági állásfoglalás visszavonására nem lát lehetőséget. 94-3/2012.
2.11 2012.02.22.
Építési engedély kérelmek elutasítása
2.12 2012.05.21.
KEM. Kormányhivatal II. fokú döntésével az építési engedélyek elutasítását helybenhagyta

A Kormányhivatal II. fokú döntésének felülvizsgálatára keresetlevél a mai napig nem érkezett3. Tata-Agostyán Építési Szabályzata

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 18/2002.(IX.25.) számú rendeletével hagyta jóvá Tata-Agostyán városrész építési szabályozását.
Az építési szabályozás jóváhagyását megelőző egyeztetési eljárás során a HM. Honvéd Vezérkar hadműveleti Csoportfőnökség a tárgyi lakóterület fejlesztéséhez az alábbi nyilatkozatokat adta:
Dátum Dokumentum leírása Dokumentum (pdf)
3.1 2002.06.11.
„A városrész északi és északkeleti részén tervezett lakóterület-fejlesztéseket – tekintettel arra, hogy a lőtér védőtávolságán belül kerülne megvalósításra – nem áll módunkban támogatni.” 2015/3/2002. (06.11.)
3.2 2002.07.16.
„A városrész északi és északkeleti részén található lakóterület fejlesztéseket a lő- és gyakorlótér védőtávolságán tervezik megvalósítani. A város érdekeire való tekintettel ezen fejlesztésekhez az alábbi feltételekkel áll módunkban hozzájárulni:
- a fejlesztések nem korlátozhatják a honvédségi ingatlan eredeti funkció szerinti használatát;
- az ingatlanok mindenkori tulajdonosai (üzemeltető, lakói) tudomásul veszik, hogy a lő- és gyakorlótér rendeltetésszerű használatából eredő esetleges környezeti hatásokat (zaj, rezgés, por stb.) tűrni kötelesek, és az ebből eredő károkért a HM tárca felé kártérítési igénnyel nem élhetnek;
- a beruházások megvalósításánál olyan technológiát alkalmazzanak, amely csökkenti a zajhatásokat;
- a szükséges korlátozásokat az érintett ingatlanok tulajdoni lapjaira is rá kell vezetni;
- a lő- és gyakorlótér rendeltetésszerű használatából eredő por és zajhatások ellen a lakóterület védelmét a beruházások költségére biztosítani kell. (pl.: véderdő zajvédő fal, stb.)
2586/3/2002. (07.16.)4. Honvédelmi Minisztérium és az önkormányzat között folytatott levelezések

Dátum Dokumentum leírása Dokumentum (pdf)
4.1 2011.09.19.
Miniszterelnökség I-1/ME/2816/3(2011.) számú tájékoztató levele – zajvédelmi szabályozás kidolgozásával kapcsolatban I-1/ME/2816/3(2011.)
4.2 2011.09.19.
Vidékfejlesztési Minisztérium JF/1710/2011. számú levele – zajterheléssel kapcsolatban JF/1710/2011.
4.3 2012.01.10.
Honvédelmi Minisztérium HSZO/1401-2/2011. számú levele – város fejlesztési területeire (Fényes-fürdő; Agostyán lakópark) HSZO/1401-2/2011.
4.4 2012.01.27.
Polgármester Úr VI-48-4/2012. számú tájékoztató levele Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter részére VI-48-4/2012.
4.5 2012.05.21.
Polgármester Úr VI-48-21/2012. számú levele Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter részére , meghívó 2012. június 20-i egyeztetésre VI-48-21/2012.5. További dokumentációk

Dokumentum
5.1
Légifotó az érintett területről
5.2
Országos Településrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
5.2.1
Országos Településrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény - Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - 3/11. számú melléklet (térkép)
5.2.2
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - 3/11. számú melléklet (Tata térsége)
5.3
Kivonat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvényből - 2011.12.31. hatályos – (az elutasító szakhatósági állásfoglalásban ezek a jogszabályi helyek lettek megjelölve az elutasítás indokaként)
5.3
Lőszerraktár HM által javasolt védőterülete