Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai:

- Vk-KV-1 jelű övezet (Gábor Áron utca - Deák Ferenc utca saroktelek)

- Tóvárosi malom és környezete

- a Vt-TV-In jelű övezet (Vaszary J. Ált. Isk.)

- Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér- Kocsi utca- Nagykert utca által határolt terület

- TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

- Kakas utcai gazdasági terület és környezete)Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai