Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai:

- A lakó-és üdülő rendeltetések után kötelező gépjármű elhelyezéssel kapcsolatban

- Fényes fasori 1363/98-103 hrsz.-ú telekcsoport

Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai