Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai:

- Szomódi út iparterület és a volt agyagbánya területe

- Déli Ipari Park területe

- Fényes fasor menti Lk-HF-1 övezet

- Új út - Réti tavak közötti Má jelű övezet

- Fedeles lovarda területe, Tanoda tér környéke

- Fényes fasori 1363/98-103 hrsz.-ú telekcsoport

- 3 terület (Ady Endre út - Baji út - Sport utca közötti LP jelű övezet, Gombkötő utca 16. szám alatti ingatlan, Fekete út - Kálvária utca térségében lévő 254/29-34 hrsz.-ú ingatlanok)

- Építők parkja

- Május 1. út - Keszthelyi utca - új út - Oroszlányi utca által határolt terület (Új Piac)

- Vk-KV-1 jelű övezet (Gábor Áron utca - Deák Ferenc utca saroktelek)

- Tóvárosi malom és környezete

- a Vt-TV-In jelű övezet (Vaszary J. Ált. Isk.)

- Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér- Kocsi utca- Nagykert utca által határolt terület

- TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

- Kakas utcai gazdasági terület és környezete)Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai