Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai:

- A településképi rendelet (TKR) módosításával összefüggő jogszabályharmonizáció

- Tata 4544 helyrajzi számú út - Akácos út - Gyertyános út - Fekete út által határolt telektömb

- Fedeles lovarda területe, Tanoda tér környéke

- Fényes fasori 1363/98-103 hrsz.-ú telekcsoport

Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai