Településrendezés

Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai:

- M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítése

- Elírás javítása a 5.4. sorszámú szabályozási tervlapon

- Tóvárosi Malom - Parkoló szabályozás

- Véderdő áthelyezése - Tata 2046/26 hrsz

- Cseke-tó - Építési hely korrigálása

- Cseke-tó melletti teniszpályák területe

- Szomódi út iparterület és a volt agyagbánya területe

- Déli Ipari Park területe

- Építők parkja

- Május 1. út - Keszthelyi utca - új út - Oroszlányi utca által határolt terület (Új Piac)

- a Vt-TV-In jelű övezet (Vaszary J. Ált. Isk.)

- Fényes fasor menti Lk-HF-1 övezet

- Új út - Réti tavak közötti Má jelű övezet

- 3 terület (Ady Endre út - Baji út - Sport utca közötti LP jelű övezet, Gombkötő utca 16. szám alatti ingatlan, Fekete út - Kálvária utca térségében lévő 254/29-34 hrsz.-ú ingatlanok)

- Tóvárosi malom és környezete

- Vk-KV-1 jelű övezet (Gábor Áron utca - Deák Ferenc utca saroktelek)

- Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér- Kocsi utca- Nagykert utca által határolt terület

- TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

- Csever utca térsége

- János patak - Malom patak közötti lakóterület (szőnyeggyári sziget)

- 2016 Erkel utca, Kálvária utca közterületi határkorrekció és a Geológuskert

- 2016 Hősök tere (közterületi határkorrekció)

- 2016 Új út - Réti tavak közötti terület

- 2016 Esterházy lóistálló és környezete

- 2016 ITS 3. akcióterület

- 2016 Szomódi úti iparterület (Güntner-Tata Kft.)

- 2016 Környei út - Bánhidai út közötti terület

- 2016 Jogharmonizáció

- 2016 Kakas utcai gazdasági terület (Gksz-HF-3 HRSZ.: 0149/5)

- Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

- 2015 Fáklya utca 4050 és 4112 helyrajzi számú ingatlan

- 2015 Tata, Kálvária utca- Fekete út által határolt különleges terület

- 2015 Kakas utcai mezőgazdasági üzemi terület

- 2014 Tata, Borostyán-ház és környezete

- 2014 Komáromi utca- Május 1. út- Kosztolányi Dezső utca által határolt terület

- 2014 Tata, Déli Ipari Park és a Vk-HF-4 övezet egyes előírásainak módosítása

- 2014 Vasúti nyomvonal korrekció Tata-Baj térségében (Baj községgel közösen)
kiemelt projekt - tárgyalásos egyeztetési eljárás

- 2014 Emlékerdő létesítése Tata Agostyán városrészben

- 2014 Tata, Új út (Jávorka S. SzakIsk.) mögötti rekreációs terület (HRSZ: 1241-1243)

- 2013 Építési Szabályzat módosítása (Lk-TV-Z/2, Gip-IP-3 és V-T övezetek)

- 2013 Déli Ipari Park Gip-IP-1 övezet átsorolása

- 2013 Komáromi úti körforgalom, Fellner Jakab utcai buszforduló és Máriapuszta Gmj övezet

- 2012 Naplókert utca és Móricz Zsigmond tér

- 2012 Tata Építési Szabályzatának egyes módosításai

- 2012 Kakas utcai GKSZ-HF jelű övezet szabályozás módosítása

- Fényes fasor térsége

- Május 1. úti körforgalom és környezete

- Új út - Réti Tavak közötti terület (Csever utcai lakótelep és környezete)

- Új Központ (Május 1. út - Keszthelyi út - Új út - Oroszlányi út által határolt terület)

- Fácános-kert területe

- Által-ér völgyi (tervezett) kerékpárút mentén

- Remeteség Old Lake Golf Klub területe

- Déli Ipari Park

- Kőkúti iskola tömbje - Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – Nagykert utca által határolt terület

- Kisfaludy utca