Tervtanács

A tervtanács tanácsaival, javaslataival nyújt segítséget a tervezőnek és az építtetőnek, ezért célszerű vázlattervi szakaszban benyújtani a terveket véleményezésre.

Benyújtandó dokumentáció

A benyújtott dokumentációból 1 példányt visszaadunk a tervtanács véleményével, 1 példányt irattárazunk, a tervtanács tagjai a dokumentáció elektronikus példányát (pdf) kapják véleményezésre, ezért elektronikus (pdf) példány benyújtása is kérjük. A Polgármesteri Hivatalban csak A/3 méretig tudunk szkennelni és nyomtatni, ezért, ha A/3-nál nagyobb méretű lapokon történik a dokumentálás, akkor két papír alapú példány benyújtását kérjük.

A tervdokumentáció minősítésének szempontjai

A tervtanács a tervdokumentációt

A Tervtanács működésének jogszabályi háttere:

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Tata Város Önkormányzati Képviseli-testületének 18/2003. (VII.9.) sz. rendelete az önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

193/2009. (IX. 15) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről