Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása

Tata, Új Központ (Május 1. út - Keszthelyi út - Új út - Oroszlányi út által határolt terület)

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

2006

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint


illetékesség államigazgatási szerv előzetes
vélemény
vélemény,
részvételi szándék
1. településrendezés illetékes állami főépítész,
illetékes területi főépítész
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész XV-204-43/2006
Közép-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda XV-204-15/2006 XV-204-34/2006
1.1 településrendezés
megyei főépítész
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész XV-204-18/2006 XV-204-39/2006
2. (+6.) környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség XV-204-21/2006 XV-204-28/2006
XV-204-37/2006
2.2 természetvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság XV-204-17/2006 XV-204-24/2006
XV-204-35/2006
3. közegészségügy
illetékes ÁNTSZ intézet
ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete XV-204-19/2006XV-204-30/2006 4. tűzvédelem, polgárvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság XV-204-03 XV-204-31/2006
Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság XV-204-11/2006 XV-204-32/2006
5. közlekedés
Közlekedési Főfelügyelet, városok településszerkezeti terve esetén
Megyei Közlekedési Felügyelet városok helyi ép. szabályzata és egyéb településrendezési eszköz esetén

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala
Komárom-Esztergom megyei Közlekedési Felügyelet XV-204-06/2006 XV-204-36/2006
5.1 légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság
7. geológia, mofrológia, csúszásveszély stb.
Magyar Geológiai Szolgálat területileg illetékes területi hivatal
Magyar Geológiai Szolgálat XV-204-10/2006 XV-204-25/2006
9. műemlékvédelem, régészet
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-dunántúli Iroda
XV-204-13/2006 XV-204-38/2006
10. természet- és tájvédelem
illetékes nemzeti park igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság XV-204-33/2006
11. földvédelem
illetékes megyei (fővárosi) földhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal XV-204-07/2006 XV-204-26/2006
12. erdőrendezés, erdővédelem
területileg illetékes erdőfelügyelőség
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
13. mezőgazdasági területek rendezése
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
nem érintett
14. talajvédelem
megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomás, ter. ill. környezetvédelmi felügyelőség
Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat XV-204-20/2006 talajvédelmi hatáskört nem érint
15. honvédelem
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Honvédelmi Minisztérium
Katonai Tervező Csoportfőnökség
XV-204-08/2006 nem kíván részt venni
18. rendőrség
városi rendőrkapitányság
Tatai Rendőrkapitányság XV-204-4/2006 nem érintett
21 régészet Kultúrális Örökségvédelmi hivatal
22. bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
XV-204/2006 nem kíván részt venni
23. légi közlekedés
Légügyi Igazgatóság
Honvédelmi Minisztérium
24. légi közlekedés, állami repülés
Honvédelmi Minisztérium Légügyi Hivatal
Honvédelmi Minisztérium
Hadműveleti és Kiképzési Főosztály
XV-204-12/2006 nem kíván részt venni
25. hírközlés
Hírközlési Főfelügyelet, ter. illetékes hírközlési felügyelet
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Sopron
XV-204/05 XV-204/2006
27. nukleáris biztonság
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága*
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság nem érintett
Utak*, vasutak*:
U1.helyi útkezelő Tata PH Városüzemeltetés
útügyi referens
XV-204-29/2006
U2.állami útkezelő
Magyar Közút illetékes regionális igazgatósága
Magyar Közút
KEM Területi Igazgatósága
XV-204-09/2006
Közmű szolgáltatók*:
K1. víz-csatorna
helyi szolgáltató
Édv Zrt. XV-204-16/2006
K2. elektromos energia
helyi szolgáltató
Eon Zrt.
K3. gázszolgáltatás
helyi gázszolgáltató
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. XV-204-14/2006 K4. hírközlés
helyi szolgáltató
PR-Telecom
K5. hírközlés
helyi szolgáltató
Vidanet

* Csak abban az esetben, ha érintett.

** Szerkezeti terv módosítása esetén.