Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása

Tata, Új Központ (Május 1. út - Keszthelyi út - Új út - Oroszlányi út által határolt terület)

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

2010.június 7-ig

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint


illetékesség államigazgatási szerv előzetes
vélemény
vélemény,
részvételi szándék
1. településrendezés
illetékes állami (területi) főépítész
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Állami Főépítész
XV/3-12/2010 XV/3-23/2010
1.1 településrendezés
megyei főépítész
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész XV/2-1/2010 XV/3-24/2010
2. környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség XV/3-9/2010 XV/3-19/2010
hivatkozott határozat: XI-283-15/2007
2.1 környezet- és természetvédelem
helyi környezet- és természetvédelem
Tata PH Városüzemeltetés
környezetvédelmi referens
2.2 természetvédelem, vízügy
illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
3. közegészségügy
illetékes ÁNTSZ intézet
ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete XV/3/2010 XV/3-26/2010
XV/3-29/2010
XV/3-31/2010
4. tűzvédelem, polgárvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság XV/3-28/2010
Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság XV/3-3/2010 XV/3-32/2010
5. közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve
Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága minden más településrendezési eszköz

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala
nem érintett
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Középdunántúli Regionális Igazgatósága
XV/3-15/2010 XV/3-21/2010
6. légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság XV/3-7/2010 nem kíván részt venni
7. műemlékvédelem, régészet
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-dunántúli Iroda
XV/3-11/2010 XV/3-20/2010
XV/3-36/2010
7.1 régészet Kuny Domokos Múzeum XV/2/2010 nem kíván részt venni
8. természet- és tájvédelem
illetékes nemzeti park igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság XV/3-33/2010
nem kíván részt venni
9. földvédelem
illetékes megyei (fővárosi) földhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal XV/3-8/2010 XV/3-22/2010
10. erdőrendezés, erdővédelem
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
XV/3-34/2010
11. mezőgazdasági területek rendezése
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
XV/3-1/2010 nem érintett
12. talajvédelem
illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
XV/3-10/2010 talajvédelmi hatáskört nem érint
13. honvédelem
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Honvédelmi Minisztérium
Hadműveleti és Kiképzési Főosztály
XV/3-2/2010 nem kíván részt venni
14. határvédelem
Országos Rendőr-főkapitányság*
Országos Rendőr-főkapitányság nem érintett
15. bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
XV/3-14/2010 nem kíván részt venni
16. hírközlés
Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Sopron
XV/3-4/2010 XV/3-17/2010
XV/3-30/2010
17. nukleáris biztonság
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága*
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság nem érintett
Utak*, vasutak*:
U1.helyi útkezelő Tata PH Városüzemeltetés
útügyi referens
U2.állami útkezelő
Magyar Közút illetékes regionális igazgatósága
Magyar Közút
KEM Területi Igazgatósága
XV/3-5/2010 nyilatkozatát az NKH saját XV/3-21/2010 számú nyilatkozatába foglalta
Közmű szolgáltatók*:
K1. víz-csatorna
helyi szolgáltató
Édv Zrt. XV/2-2/2010 XV/3-18/2010
K2. elektromos energia
helyi szolgáltató
Eon Zrt.
K3. gázszolgáltatás
helyi gázszolgáltató
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. XV/3-35/2010
K4. hírközlés
helyi szolgáltató
PR-Telecom XV/3-13/2010
K5. hírközlés
helyi szolgáltató
Vidanet XV/3-6/2010 nem kíván részt venni

* Csak abban az esetben, ha érintett.

** Szerkezeti terv módosítása esetén.