Tata Kommunikációs Stratégiája

Tata mélyinterjú vezérfonalak
Tata város megítélése
Tájékoztatás a kérdőíves megkérdezettek összetételéről
Tata Város Kommunikációs Stratégiája(alapelképzelések)
Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján