Településrendezés

Tata Város hatályos településrendezési eszközei

- Településfejlesztési koncepció - TFK

- Integrált Településfejlesztési Stratégia - ITS

- Településszerkezeti Terv - TSZT

- Helyi Építési Szabályzat - HÉSZ