Településrendezés

Tata Város hatályos településrendezési eszközei

- Településfejlesztési koncepció (2001)

- Integrált Településfejlesztési Stratégia

- Településszerkezet

- Építési szabályzatok

A településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés helyi szabályai

Kistérségi települések hatályos településrendezési eszközei

Tata Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosításai:

- TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

- Csever utca térsége

- Kakas utcai gazdasági terület és környezete)

- János patak - Malom patak közötti lakóterület (szőnyeggyári sziget)

- Tata-Agostyán gazdasági terület fejlesztése

- Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér- Kocsi utca- Nagykert utca által határolt terület

- Tata, Kristály fürdő különleges terület

- Újhegy városrész lakóútjainak felülvizsgálata

Tata Város hatályos településrendezési eszközei módosításának elmúlt időszakban lefolyt eljárásai

Tervtanács

Tanulmányok, vizsgálatok

- Tata, Öreg-tó környékének tájhasználati, zöldfelületi vizsgálata, értékelése és a környezet terhelhetősége figyelemmel a tervezett fejlesztésekre

Tata-Agostyán területén tervezett lakópark építési ügyében keletkezett dokumentációk