TATA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

3. AKCIÓTERÜLET TÉRKÉPI LEHATÁROLÁS MÓDOSÍTÁSA


ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/A. § felhatalmazása alapján a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 31. §-a szerint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 3. számú akcióterületének a 2015-ben lefolytatott egyeztetési eljárás alátámasztó dokumentációjával és a jóváhagyott Stratégia szöveges munkarészéhez való igazítását, azaz a 3. számú akcióterület térképének módosítását az Öreg-tó part menti sétányára és környezetére való kiterjesztésével.
A módosítás célja, hogy a Stratégia 3. számú akcióterület leírása szerinti legyen az akcióterület térképi lehatárolása. A térkép pontosításával a területi lehatárolás egyértelmű lesz, a szöveges résszel összhangba kerül.
Mivel a tervezet teljesen összhangban van a 2015-ben készült ITS Megalapozó dokumentációjával és a Stratégiával, ezért nem készült külön alátámasztó dokumentáció. A 2015-ben lefolytatott eljárás az államigazgatási véleményekkel és a jóváhagyott dokumentáció megtekinthető a http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/its/ internetes oldalon


ÁLLAMIGAZGATÁSI VÉLEMÉNYEK


EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A 3. akcióterület hatályos leírása (Részlet az ITS-ből)

A 3. akcióterület - a hatályos leírással összhangban lévő - tervezett térképi lehatárolása

Öreg-tó környezete akcióterület elhelyezkedése - jóváhagyandó munkarész


ELŐZMÉNYEK:

Tata város Képviselő-testületének 200/2016.(V.26.) határozata

TATA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 évi egyeztetési eljárása és a jóváhagyott dokumentáció