Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája


A STRATÉGIA 3. akcióterületének térképi pontosítása

Stratégia (Hatályos 2017. január 26-től)

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.25.) Tata Kt. határozata Tata Város
      Integrált Településfejlesztési Stratégiája 3. akcióterület térképi lehatárolásának módosításáról

A módosítás egyeztetési eljárása


„Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek szakmai zárókonferenciája

2015. október 14.

Integrált programok és stratégiák a 2014-2020 programozási időszakban

ITS készítés a közreműködő szakértő szemszögéből

Integrált településfejlesztési stratégia készítése a tervező szemével

TATA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ELFOGADOTT DOKUMENTÁCIÓ (2015.szeptember)

Tata Város Képviselő-testületének jóváhagyó döntése: 344/2015.(X.1.) Tata Kt. határozat

I. Megalapozó vizsgálat

II. Stratégia

A BELÜGYMINISZTÉRIUM JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZATA


A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT, ELFOGADÁSRA JAVASOLT DOKUMENTÁCIÓ (2015.augusztus)

I. Megalapozó vizsgálat

II. Stratégia


A BELÜGYMINISZTÉRIUMNAK KÜLDÖTT VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (2015.június 26.)

I. Megalapozó vizsgálat

II. Stratégia


ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS (2015. május 29- június 30.)

Államigazgatási eljárás véleményei


Államigazgatási egyeztetési dokumentáció (2015.május 28.)

I. Megalapozó vizsgálat

II. StratégiaKészült: a Belügyminisztérium megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében

Készítette: KD-ITS KONZORCIUM