TATA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (TKR)


TATA TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK)

TATA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE (TKR)

- 1/A. melléklet - Tata Város helyi egyedi védett épületeinek listája

- 1/B. melléklet - Építészeti és városszerkezeti szempontból védett területek lehatárolási térképe

- 1/C. melléklet - Tájképi, építészeti és városszerkezeti szempontból védett látványelemek listája

- 1/D. melléklet - Tata Műemléki védelemmel érintett ingatlanjainak listája

- 2. melléklet - Tata Város lehatárolási térképe és jelmagyarázata (Tata és Agostyán)

- 3. melléklet - Városképi szempontból védett terület határai

- 4. melléklet - Településképi szempontból javasolt fák listája

- 5. melléklet - A helyi védelem alatt álló ingatlanok felmérési dokumentációjának részletes tartalmi és formai követelményei

- 6. melléklet - Bejelentkezési adatlap településképi konzultáció - Formanyomtatvány

- 7. melléklet - Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz - Formanyomtatvány

- 8. melléklet - Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz - Formanyomtatvány