Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv felülvizsgálata


Előzetes tájékoztatási szakasz:


Előzetes megkeresés dokumentációja

Környezeti vizsgálat tematikája


BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK


A lakosság részéről érkező módosítási javaslatokat, észrevételeket FORMANYOMTATVÁNYON várjuk.

A kitöltött adatlapot eljuttathatják postai úton, vagy személyesen a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.), a Városi Főépítésznek címezve (II. emelet 210.), vagy eletronikus úton a foepitesz@tata.hu, vagy a hesz@tata.hu e-mail címre.