Településképi véleményezés, Településképi bejelentés, Településképi konzultáció


"A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon
   a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,
   b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött
         építési tevékenységek,
         reklámelhelyezések és
         rendeltetésmódosítások
    tekintetében."

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdés


A településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés központi szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet EGYÉB TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK-ről szóló V. FEJEZETe tartalmazza


"A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papíralapon nyújtja be" Korm. rendelet 22.§ (1) bek.

Az alábbi adatlapok nem kötelezőek, de tartalmuk a fenti kormányrendelet 22.§ (2) bekezdése, illetve 23.§ (2) bekezdése szerint kötelező (a *-gal jelzettek kivételével).A részletes településképi követelmények, a helyi védettségre vonatkozó előírások és a védett épületek tételes listája a Települési Arculati Kézikönyvben (TAK), illetve a Telekpülésképi Rendeletben (TKR) olvashatók.

Mindkét dokumentum elérhető a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet menüpont alatt.


Kérelem Településképi véleménykezési eljáráshoz (minta)


Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz (minta)


Bejelentkezési adatlap településképi konzultációhoz(minta)