TATA, FÁCÁNOS- KERT

SZERKEZETI TERVÉNEK
ÉS
SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

128/2002.(IX.25.) ÖH és 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása


Tervező: László Tibor okl. építészmérnök
településrendezési vezető tervező
TT-1/11-0086

ELFOGADÁS ELŐTTI KÖZZÉTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Szerkezeti terv módosítása

Szerkezeti terv leírása
Településszerkezeti terv (tervlap)

Építési szabályzat

Rendelet-tervezet

Szabályozási terv (tervlap)

Állami főépítész záró véleménye

Vélemények összesítése - tervezői válaszok

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS - VÉLEMÉNYEK


ÁLLAMIGAZGATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Alátámasztó munkarészek