Tata / Magyary terv / Településrendezés / Integrált Településfejlesztési Stratégia 3. akcióterület

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
3. akcióterület

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint


ABCD
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖR VÉLEMÉNY
2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály - Állami főépítész
településfejlesztés,
területrendezés,
településrendezés
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
környezetvédelem,
természet-
és tájvédelem
felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület XV/88-19/2016
4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága természet-
és tájvédelem
hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) XV/88-23/2016
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelem felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
6. vízgazdálkodás mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület,
6a. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodás
vízgazdálkodás, vízvédelem, hidrogeológiai védőterület érintettsége nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel XV/88-16/2016
7. Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzvédelem,
polgárvédelem
polgári védelemi terület XV/88-24/2016
8. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
közegészségügy XV/88-22/2016
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
közlekedés
gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében XV/88-7/2016
10. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
közlekedés
légi közlekedéssel érintett település esetében XV/88-2/2016
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
közlekedés
minden más esetben XV/88-14/2016
12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központ
örökségvédelem
világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület
13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
örökségvédelem
országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete XV/88-15/2016
14. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
földvédelem
termőföld mennyiségi és minőségi védelme XV/88-3/2016
15. Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
erdőrendezés,
erdővédelem
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése
16.** Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény-és Talajvédelmi Osztály
talajvédelem
talajvédelem
17. Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
honvédelem
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület XV/88-8/2016
18. Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
határrendészet XV/88-17/2016
19. Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
bányászat, geológia,
morfológia, csúszásveszély
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe XV/88-20/2016
20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hírközlés XV/88-13/2016
21. Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatóság*
nukleáris biztonság nem érintett
22. Országos Tisztifőorvosi Hivatal* természetes gyógytényezők,
gyógyhelyek természeti
adottságainak védelme
gyógyhely nem érintett
Környező települések:
T1. Baj Község Önkormányzata
2836 Baj, Petőfi u. 50.
XV/88-6/2016
T2. Dunaalmás Község Önkormányzata
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
T3. Dunaszentmikós Község Önkormányzata
2897 Dunaszentmikós, Petőfi u. 52.
XV/88-12/2016
T4. Kocs Község Önkormányzata
2898 Kocs, Komáromi út 5.
XV/88-9/2016
T5. Mocsa Község Önkormányzata
2911 Mocsa, Hősök tere 1.
XV/88-21/2016
T6. Környe Község Önkormányzata
2851 Környe, Alkotmány u. 2.
XV/88-11/2016
T7. Naszály Község Önkormányzata
2899 Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142.
XV/88-5/2016
T8. Neszmély Község Önkormányzata
2544 Neszmély, Fő út 129.
T9. Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, Fő u. 23.
XV/88-10/2016
T10. Tardos Község Önkormányzata
2834 Tardos, Rákóczi u. 10.
T11. Vértesszőlős Község Önkormányzata
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.
XV/88-4/2016
T12. Vértestolna Község Önkormányzata
2833 Vértestolna, Petőfi u. 67.
További szakmai véleményezők
1. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke

területrendezés, településrendezés XV/88-18/2016
Partnerek beérkezett véleményei
1. Zöld Sziget Kör
2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 68/A.
partner
2. Által-ér Szövetség
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13
partner

* Csak abban az esetben, ha érintett.

** Hatályát vesztette