Tata / Magyary terv / Településrendezés / Esterházy lóistálló térsége

Tata, Esterházy lóistálló térsége

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint


ABCD
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖR VÉLEMÉNY
2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály - Állami főépítész
településfejlesztés,
területrendezés,
településrendezés
XV/116-16/2015
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
környezetvédelem,
természet-
és tájvédelem
felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület XV/116-15/2015
4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
természet-
és tájvédelem
hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) XV/116-20/2015
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vízvédelem felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület XV/116-11/2015
6. vízgazdálkodás mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület,
6a. Országos Vízügyi Főigazgatóság
vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület, országos vízminőség-védelmi terület XV/116-22/2015
7. Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzvédelem,
polgárvédelem
polgári védelemi terület XV/116-12/2015
8. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
közegészségügy XV/116-9/2015
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
közlekedés
gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében XV/116-14/2015
10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
közlekedés
légi közlekedéssel érintett település esetében nem érkezett válasz
11. KEM Kormányhivatal
Útügyi Osztály
közlekedés
minden más esetben XV/116-4/2015
12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központ
örökségvédelem
világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület nem érkezett válasz
13. KEM Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
örökségvédelem
országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete XV/116-21/2015
XV/13-4/2016
14. KEM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály
földvédelem
termőföld mennyiségi és minőségi védelme XV/116-5/2015
15. Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
erdőrendezés,
erdővédelem
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése nem érkezett válasz
16.**
17. Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
honvédelem
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület XV/116-3/2015
18. KEM Rendőr-főkapitányság
határrendészet XV/116-6/2015
19. Pest Megyei Kormányhivatal
Bányászati Osztály
bányászat, geológia,
morfológia, csúszásveszély
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe XV/116-18/2015
20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
hírközlés XV/116-2/2015
21. Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatóság*
nukleáris biztonság nem érintett
22. Országos Tisztifőorvosi Hivatal*
természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme
gyógyhely nem érintett
Környező települések**:
T1. Baj Község Önkormányzata
2836 Baj, Petőfi u. 50.
nem érkezett válasz
T2. Kocs Község Önkormányzata
2898 Kocs, Komáromi út 5.
nem érkezett válasz
T3. Környe Község Önkormányzata
2851 Környe, Alkotmány u. 2.
XV/116-7/2015
T4. Mocsa Község Önkormányzata
2811 Mocsa, Hősök tere 1.
XV/116-17/2015
T5. Naszály Község Önkormányzata
2899 Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142.
nem érkezett válasz
T6. Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, Fő u. 23.
nem érkezett válasz
T7. Tardos Község Önkormányzata
2834 Tardos, Rákóczi u. 10.
nem érkezett válasz
T8. Vértesszőlős Község Önkormányzata
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.
XV/116-10/2015
További szakmai véleményezők
1. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke

területrendezés, településrendezés XV/116-19/2015
Közmű szolgáltatók*:
K1. Északdunántúli Vízmú Zrt.
ivóvíz- és szennyvízcsatorna, illetve szennyvízkezelés nem érkezett válasz
K2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
elektromos energia szolgáltatás nem érkezett válasz
Partnerek beérkezett véleményei
1. Tatai és Térségbeli Lovasélet Fejlesztő Egyesület
2890 Tata, HRSZ.: 01009/16
partner nem érkezett válasz
2. Tata és Térsége Civil Társulás
2890 Tata, Alkotmány u. 20.
partner XV/116-13/2015
3. WorldInvest Kft.
partner nem érkezett válasz

* Csak abban az esetben, ha érintett.

** Hatályát vesztette