Tata / Magyary terv / Településrendezés / Integrált Településfejlesztési Stratégia

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS

VÉLEMÉNYEK

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint


ABCD
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖR VÉLEMÉNY
2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály - Állami főépítész
településfejlesztés,
területrendezés,
településrendezés
XV/1-28/2015
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
környezetvédelem,
természet-
és tájvédelem
felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület XV/1-25/2015
4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága természet-
és tájvédelem
hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) nem válaszolt
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelem felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület XV/1-9/2015
6. vízgazdálkodás mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület,
6a. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodás
vízgazdálkodás, vízvédelem, hidrogeológiai védőterület érintettsége nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel nem válaszolt
7. Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzvédelem,
polgárvédelem
polgári védelemi terület XV/01-30/2015
8. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
közegészségügy XV/1-26/2015
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
közlekedés
gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében XV/1-12/2015
10. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
közlekedés
légi közlekedéssel érintett település esetében XV/1-6/2015
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
közlekedés
minden más esetben XV/1-27/2015
12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központ
örökségvédelem
világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület nem válaszolt
13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
örökségvédelem
országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete XV/1-36/2015
14. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
földvédelem
termőföld mennyiségi és minőségi védelme XV/1-18/2015
15. Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
erdőrendezés,
erdővédelem
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése XV/1-14/2015
16.** Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény-és Talajvédelmi Osztály
talajvédelem
talajvédelem XV/1-15/2015
17. Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
honvédelem
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület XV/1-8/2015
18. Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
határrendészet XV/1-16/2015
19. Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály<
bányászat, geológia,
morfológia, csúszásveszély
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe XV/1-32/2015
20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hírközlés XV/1-7/2015
21. Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatóság*
nukleáris biztonság nem érintett
22. Országos Tisztifőorvosi Hivatal* természetes gyógytényezők,
gyógyhelyek természeti
adottságainak védelme
gyógyhely nem érintett
Környező települések:
T1. Baj Község Önkormányzata
2836 Baj, Petőfi u. 50.
nem válaszolt
T2. Dunaalmás Község Önkormányzata
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
nem válaszolt
T3. Dunaszentmikós Község Önkormányzata
2897 Dunaszentmikós, Petőfi u. 52.
nem válaszolt
T4. Kocs Község Önkormányzata
2898 Kocs, Komáromi út 5.
nem válaszolt
T5. Mocsa Község Önkormányzata
2911 Mocsa, Hősök tere 1.
nem válaszolt
T6. Környe Község Önkormányzata
2851 Környe, Alkotmány u. 2.
nem válaszolt
T7. Naszály Község Önkormányzata
2899 Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142.
nem válaszolt
T8. Neszmély Község Önkormányzata
2544 Neszmély, Fő út 129.
nem válaszolt
T9. Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, Fő u. 23.
nem válaszolt
T10. Tardos Község Önkormányzata
2834 Tardos, Rákóczi u. 10.
nem válaszolt
T11. Vértesszőlős Község Önkormányzata
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.
nem válaszolt
T12. Vértestolna Község Önkormányzata
2833 Vértestolna, Petőfi u. 67.
XV/1-13/2015
További szakmai véleményezők
1. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke

területrendezés, településrendezés XV/1-31/2015
2. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Csoport

környezet- és természetvédelem
helyi környezet- és természetvédelem
3. Tatai Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Csoport
helyi útkezelő
közlekedés helyi közlekedés
4. Magyar Közút
KEM Területi Igazgatósága

közlekedés állami utak XV/1-29/2015
5. Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ

közlekedés XV/1-24/2015
Közmű szolgáltatók*:
K1. Északdunántúli Vízmú Zrt.
ivóvíz- és szennyvízcsatorna, illetve szennyvízkezelés XV/1-33/2015
K2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
elektromos energia szolgáltatás nem válaszolt
K3. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
gázszolgáltatás XV/1-11/2015
K4. PR-Telecom Zrt.
hírközlés nem válaszolt
K5. Vidanet Zrt.
hírközlés nem válaszolt
K6. Magyar Telekom Nyrt.
Észak-dunántúli Szolgáltatási Központ

hírközlés nem válaszolt

* Csak abban az esetben, ha érintett.

** Hatályát vesztette