Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022.(XI.30.)önkormányzati rendeleteTata Város Helyi Építési Szabályzata

1. melléklet - Tata Város Szabályozási Terve – Jelmagyarázat

2. melléklet - Tata Város Szabályozási Terve – Szelvényháló

3. melléklet - Tata Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:2000 - Tervlapok

4. melléklet - Tata Város Külterületi Szabályozási Terve M=1:8000 - Tervlapok

5. melléklet - Tata város övezeti paraméterei - Táblázatok

6. melléklet - Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok - Lista

7. melléklet - Városrészek lehatárolása - Tervlap

8. melléklet - Sajátos előírású területek lehatárolása - Tervlap

9. melléklet - Állattartó épületek, építmények telepítési távolsága - Táblázat