Tata / Magyary terv / Településrendezés / Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terve felülvizsgálata

Elözetes velemenyek, adatszolgaltatas

BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ADATOK

(frissítve: 2019.12.14.)

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint


ABCD
államigazgatási szerv egyeztetési szakterület
(adatszolgáltatás témaköre)
előzetes vélemény részvételi szándék
3. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Allami Főépítész
településfejlesztés, területrendezés, településrendezés,településkép védelem XV/6-163/2019
4. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
környezetvédelem, természet- és tájvédelem
felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
XV/6-157/2019
5. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
természet- és tájvédelem
hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel)
XV/6-134/2019
6-7. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vízügyi Hatóság
vízgazdálkodás, vízvédelem
vízbázisvédelmi terület, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület, vízvédelmi terület
XV/6-146/2019
8. Országos Vízügyi Főigazgatóság a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel
országos vízminőség-védelmi terület, tómeder a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén
9. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel
nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület, közcélú vízilétesítmény, mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület
XV/6-131/2019
10. Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
polgári védelem, iparbiztonság
polgári védelemi terület, veszélyességi övezet
XV/6-121/2019
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
NépegészségügyiFőosztály
közegészségügy
12. Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
közlekedés: gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében
XV/6-173/2019
13. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
közlekedésért felelős miniszter
közlekedés: vasúti pályahálózatot, víziutat érintő település esetében
14.a. Nemzeti Fejlezstési Minisztérium
Légügyi Szakszolgálati hatósági Főosztály
légiközlekedési hatóság
közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében: polgári célú légiközlekedés tekintetében
14.b. Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály
katonai légügyi hatóság
közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében: állami célú légiközlekedés tekintetében
15. KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
közlekedés: minden más esetben
XV/6-152/2019
16. Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Örökségvédelmi Osztály
világörökség és világörökségi várományos értékek védelme
nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és régészeti védőövezet, világörökségi helyszín vagy terület és világörökségi várományos terület
XV/6-175/2019
17. KEM Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
régészeti örökség és műemléki érték védelme
XV/6-150/2019
18. KEM Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály
földvédelem
termőföld mennyiségi védelme
XV/6-125/2019
KEM Kormányhivatal
Tatai Járási Hivatal
Földhivatali Osztály
földvédelem
termőföld mennyiségi védelme
XV/6-177/2019
19. Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Erdőfelügyeleti Osztály
erdőrendezés, erdővédelem
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése
XV/6-167/2019
20. Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály
honvédelem
kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület
XV/6-155/2019
21. KEM-i Rendőr-főkapitányság
határrendészet XV/6-129/2019
22. Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztály
bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély
ásványi nyersanyagvagyon terület, földtani veszélyforrás területe
XV/6-166/2019
23. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
hírközlés XV/6-144/2019
24. Országos Atomenergia Hivatal

nukleáris biztonság
25. Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Osztály 1.
természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme
gyógyhely
XV/6-135/2019
Környező települések:
T1. Baj Község Önkormányzata
T2. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
XV/6-137/2019
T3. Kocs Község Önkormányzata
XV/6-176/2019
T4. Környe Község Önkormányzata
XV/6-151/2019
T5. Mocsa Község Önkormányzata
XV/6-123/2019
T6. Naszály Község Önkormányzata
XV/6-128/2019
T7. Szomód Község Önkormányzata
XV/6-154/2019
T8. Tardos Község Önkormányzata
T9. Vértesszőlős Község Önkormányzata
XV/6-148/2019
További szakmai véleményezők:
1. KEM Önkormányzati Hivatal
Megyei Főépítész
területrendezés, településrendezés
2. Lechner Nonprofit Kft.

földmérési és térinformatikai államigazgatási feladatok XV/6-149/2019
3. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

helyi útkezelő XV/6-180/2019
Közműszolgáltatók:
1. PR-Telecom

közműszolgáltatás XV/6-115/2019 -
2. Mirelta Naperőmű Kft.

közműszolgáltatás XV/6-116/2019 -
3. MOL Nyrt.

közműszolgáltatás XV/6-163/2019
XV/6-163/2019
XV/6-163/2019
-
4. NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-126/2019 -
5. ÉDV Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-127/2019
XV/6-133/2019
XV/6-158/2019
-
6. TELENOR Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-136/2019 -
7. E.ON Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-140/2019 -
8. MAVIR Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-143/2019 -
9. Vidanet Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-147/2019 -
10. Antenna Hungária Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-153/2019 -
11. FGSZ Zrt.

közműszolgáltatás XV/6-172/2019
Környezeti vizsgálat:
1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
környezetvédelem, természet- és tájvédelem
felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
XV/6-120/2019
XV/6-156/2019
2. Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
polgári védelem, iparbiztonság
polgári védelemi terület, veszélyességi övezet
XV/6-122/2019
3. KEM Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály
földvédelem
termőföld mennyiségi védelme
XV/6-119/2019
XV/6-141/2019
4. Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Erdőfelügyeleti Osztály
erdőrendezés, erdővédelem
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése
XV/6-130/2019
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvos
kémiai biztonság
XV/6-142/2019
6. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vízügyi Hatóság
vízgazdálkodás
vízbázisvédelmi terület
XV/6-145/2019
7. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Allami Főépítész
településfejlesztés, területrendezés, településrendezés,településkép védelem XV/6-164/2019
8. Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztály
bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély
ásványi nyersanyagvagyon terület, földtani veszélyforrás területe
XV/6-168/2019