Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó

Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló határozata 353/2022.(XI.30.)határozat

1. melléklet - Tata Város Településszerkezeti Terve

1.1. melléklet - Területfelhasználás M=1:8000 Tervlapok, Jelmagyarázat

1.2. melléklet - Közlekedés M=1:24.000 Tervlapok

1.3. melléklet - Örökségvédelem M=1:24.000 Tervlapok

1.4. melléklet - Táj- és természetvédelem M=1:24.000 Tervlapok

1.5. melléklet - Ivóvíz ellátás M=1:24.000 Tervlapok

1.6. melléklet - Szennyvíz elvezetés M=1:24.000 Tervlapok

1.7. melléklet - Villamosenergia ellátás M=1:24.000 Tervlapok

1.8. melléklet - Vezetékes gázellátás M=1:24.000 Tervlapok

1.9. melléklet - Távhő ellátás M=1:24.000 Tervlapok

1.10. melléklet - Hírközlés M=1:24.000 Tervlapok

1.11. melléklet - Korlátozások M=1:24.000 Tervlapok

2. melléklet - A településszerkezeti terv leírása

3. melléklet - Változások

3.1. melléklet Változások bemutatása M=1:8000 Tervlapok

3.2. melléklet Változások leírása

4. melléklet - A település területi mérlege mérgele

5. melléklet - A területrendezési tervvel való összhang igazolása

6. melléklet - A biológiai aktivitásérték számítási eredménye

7. melléklet: A későbbi TSZT-módosításnál alapul veendő BAÉ-érték